• English

Proeven

 
Het PRS Systeem werkt in het voordeel van de kweker…

110310_basilicum_resultaat_4weken-wortelsHet PRS Systeem heeft zich middels talloze proeven ruimschoots bewezen. In de loop van de tijd hebben proeven, zowel wetenschappelijke als door kwekers en particulieren, de voordelen van het PRS Systeem aangetoond. Bij gebruik van het  PRS Systeem kan een duidelijk snellere plantontwikkeling (tot 20%) worden vast gesteld en verder een besparing aan water en energie (gas). totgewicht_prsPlanten zijn voller en sterker en minder vatbaar voor ziektes. Zo is bij een gerenommeerde kweker van paprika’s in Noord Brabant een meeropbrengst van 19% behaald.

…en daarmee in het voordeel van de consument!

 

Waterschaarste

team03Bruikbaar water wordt in onze wereld in toenemende mate een schaars goed. Ook hier kan het PRS Systeem goede diensten bewijzen aan de duurzaamheid van de wereld. In Spanje is bijvoorbeeld bij verschillende proeven meer dan 40% water bespaard. Erg belangrijk in een gebied dat te kampen heeft met water tekort en daardoor hoge waterprijzen. Datzelfde geldt voor andere gebieden, waar water zijn gewicht in goud waard is. Bovendien houden de gelkorrels niet alleen het water vast maar ook de voedingszouten en tot op zekere hoogte vervuilende elementen, die zo de plant niet in komen. Al die voordelen worden behaald bij zowel het gebruik van de PRS plantpotten als de plantpad. Toepassing van het PRS Systeem werkt in het voordeel van zowel de professionele kweker als de thuiskweker, zonder dat er meerkosten aan verbonden zijn. Het eventuele prijsverschil wordt ruimschoots gecompenseerd door de aanzienlijke meeropbrengst en omdat er minder verlies optreedt door uitdroging of ziektes en tijdens het transport.

Hier vindt u een selectie van de proeven met het PRS Systeem>>

gloxinia

Gloxinia, links PRS Systeem

Maar u hoeft ons niet op ons woord te geloven. Liever niet zelfs! Wij dagen u graag uit zelf de proef op de som te nemen.
Als u geinteresseerd bent in het PRS Systeem kunt u contact met ons opnemen. We dienen u graag van advies om te zien wat PRS voor u kan betekenen. 

contact >>

prs_adv_NL